Få læst korrektur på dit speciale

Du behøver på ingen måde at være i risikozonen for at dumpe i dit speciale for at benytte dig af en korrekturlæser. Jeg har læst korrektur på velskrevne specialer, der demonstrerer både høj faglighed og en dyb originalitet, og som alligevel har haft gavn af en grundig korrekturlæsning.

Jeg har også læst korrektur på specialer, som har manglet struktur, som ikke har levet op til principper for saglig argumentation, eller som har haft alvorlige mangler i forhold til at leve op til akademiske genrekrav.

Uanset det faglige niveau i dit speciale luger en grundig korrekturlæsning ud i de små stave- og trykfejl, som nødvendigvis indfinder sig, når man er fordybet i en lang og intens skriveproces.

Selv dygtige stavere kan overse egne fejl. Det er langt nemmere at se andres.

Samtidig kan en korrekturlæsning sætte fingeren på de ømme steder i dit speciale, hvor argumentationen eller sammenhængen er uklar.

Send 1-2 sider af dit speciale til Korrekturkontoret, og modtag en gratis prøvekorrektur: mail@korrekturkontoret.com

Når du får læst elektronisk korrektur på dit speciale, vil alle ændringer fremgå af dokumentet. Du kan acceptere alle korrekturrettelser på én gang, eller tage stilling til dem én for én. Du har således hele tiden selv kontrol over indholdet i dit speciale.