Korrekturlæsning og tekstforfatning
Telefon: 222 740 22

Skriv et abstract til dit speciale

Sådan skriver du et abstract, der trænger igennem tykke læsebriller, og sidder lige i øjet!

Dit abstract – grundsøjlen i specialet

Et abstract er en brugstekst. Dets formål er, at læseren hurtigt kan danne sig et overblik, over hvad dit speciale handler om:

”Er dette speciale relevant for mig?”

Men det er jo definitionen på et resumé, vil du indvende?

Netop!

Dit abstract er et resumé

En lille forskel er, at abstractets vigtigste formål er informationssøgning, og at ordet abstract hører til i en akademisk diskurs. (Hvad begrebet ”diskurs” i høj grad også gør. Brug det, og du får respekt. Misbrug det, og du mister den igen!) .

Informationssøgning er det vigtigste formål at tage hensyn til, når man skriver sit abstract

Men hvorfor nu ”grundsøjlen” i specialet?

Et abstract udgør kun en halv til en hel A4-side. Men abstractet er en vigtig prøve på, om du kortfattet og klart kan fortælle, hvad dit speciale handler om. Hvis specialet mangler fokus, bliver dén øvelse svær.

Kortfattet var kodeordet.

Så sæt i gang!

Her er 5 ting, du bør tænke på, når du skriver abstract til specialet

1) Glem Hollywood-modellen. Frem med klimaks!

I de allerførste sætninger skal læseren vide, hvad dit speciale går ud på. Dine vigtigste konklusioner eller resultater skal fremgå TT: tydeligt og tidligt. Vi taler ikke Hollywood og spændingskurve. Du skal ikke bygge op til et klimaks eller forsøge at pirre læserens nysgerrighed med sherlockholmske spor og spørgsmål, som læseren skal afkode. Ikke noget: “Har du nogensinde undret dig over, hvordan det danske demokrati opstod?” Gab!

Sat på spidsen: Kun din mor (og dem, som får penge for det!) læser hele dit speciale. Alle andre vil have din konklusion serveret på et sølvfad, og de vil ikke spise med pinde, men mades med mundrette bidder.

2) Brug nøgleord, men ikke (indforståede) begreber og forkortelser. Brug neutrale ord!

Samme strategi, som når du gerne vil findes på Google og andre søgemaskiner: Du skal bruge specialets nøgleord. Det hænger sammen med abstractets vigtigste formål: informationssøgning. Omvendt skal du ikke bruge indforståede udtryk, f.eks. dine egne forkortelser, uanset hvor ofte de optræder i dit speciale. ”SÅM” for ”Svend Åge Madsen” hører ikke hjemme i abstractet. Lav en søgning på ”SÅM” på Google, og du ved hvorfor.

Brug kun neutrale ord. Også underholdningen skal du overlade til Hollywood.

3) Tænk på din målgruppe! Kloge-Åge & alle de andre …

Din primære målgruppe er fagfolk. Din vejleder, din censor, dine eventuelle — forhåbentligt — kommende læsere, andre studerende osv., som også er fagfolk.

Din sekundære målgruppe er lægfolk, journalister f.eks., som ikke er specialister, men som let skal kunne forstå, hvad du skriver om, bl.a. for at kunne vurdere om der gemmer sig en god historie i dit speciale.

Når du har lavet et godt abstract, har du også lettere ved selv at skrive en artikel om specialets interessante konklusioner til en bredere målgruppe. Abstractets lix-tal må gerne afspejle din målgruppe, men lange sætninger med indskud har ingen værdi i sig selv. Alle mellemregninger skal ikke med. Det er en kunst at gøre det komplicerede enkelt.

4) Byg abstractet logisk op!

Lad specialets indhold og struktur afspejle sig i abstractet, eller brug markører af typen: “I første del af specialet analyserer jeg novellen med henblik på …”

Husk: Det er ikke forbudt at skrive “jeg” i et speciale. Eller i dets abstract. Det er heller ikke forbudt at bruge passiver. Gør, hvad der føles mest naturligt.

5) Sæt dig ind i retningslinjerne på dit institut!

Det vigtigste råd, som burde være det første i alle vejledninger til at skrive speciale: Sørg for, at specialet lever op til de formelle krav på din uddannelse. De fleste uddannelsesinstitutioner stiller f.eks. krav om, at du også skriver dit abstract på et fremmedsprog, typisk engelsk eller tysk. Spørg din vejleder eller administrationen på dit institut.

Eksempel på et abstract

Her finder du et eksempel på, hvordan et abstract kan se ud. Abstractet er en revideret og oversat udgave af mit eget (engelske) abstract på faget dansk. Indrømmet: Emnet (og titlen!) er lidt langhåret. Her skal det blot fungere som et eksempel (som jeg selv har copyright på). Den opmærksomme læser vil bemærke, at abstractet rummer et strejf af Hollwood. Det skyldes, at mit speciale kun munder ud i en sandsynliggørelse af min tese. Den lidt åbne afslutning afspejler specialets konklusion.