Udviklingen inden for dansk sprogteknologi går ifølge Dansk Sprognævns status over dansk sprog 2012 for langsomt. Blandt nævnets anbefalinger til, hvordan det danske sprog sikres i et flersprogligt samfund, er bl.a. en større satsning på udvikling af dansk sprogteknologi.

På mange uddannelsesinstitutioner og i mange danske virksomheder er engelsk for længst blevet det dominerende sprog. At gentage det forhold er efterhånden en kliché, og udviklingen er givet vis irreversibel. Men hvis dansk ikke skal sakke yderligere bagud, kræver det bl.a., at der satses på udvikling af sprogteknologiske redskaber som fx talestyringssystemer til mobiltelefoner tilpasset dansk sprog. Der skal findes overbevisende danske alternativer til fx Apples dialogtjeneste Siri, hvis vi skal undgå, at danskerne i fremtiden skal tale engelsk ikke bare under studiet og på arbejdspladsen, men også til deres telefon hjemme i sofaen.

Sprognævnet anbefaler, at der afsættes øremærkede midler til mere dansk-udviklet sprogteknologi. Blandt de mange øvrige anbefalinger til styrkelse af dansk er en såkaldt termbank med dansk fagterminologi, der er i hård konkurrence med engelsk.

Læs hele statusrapporten ”Dansk Sprogs Status 2012”  fra Dansk Sprognævn, som bl.a. også rummer anbefalinger til mere dansk i EU.